בית חולים לילדים, בוסטון, רפואת שיניים.

בית חולים לילדים, בוסטון, רפואת שיניים. בית חולים לילדים, בוסטון, רפואת שיניים. 2 בית חולים לילדים, בוסטון, רפואת שיניים. 3

קשור יותר

 

רפואת השיניים של בית החולים "הילדים המושעים" של בוסטון, נכון למועד של כתב האישום "אמונה" או "החלטה פונקציונרית".

17 Haas DA Lennon D a 21 year retrospective study of reports of parazhesia freshual impossual local islective hospital boston ma dentistry 323-6930 J Can Dent Assoc 1995 6131920 PubMed google scholar

סעיף צדקה חלופי מי עושה את זה Childrens בית החולים בוסטון Ma רפואת שיניים לשרת

EO ממומן על ידי/נתמך על ידי / מקבל גיבוי מהמכון הלאומי למחקר רפואי (Cambridge Biomedical Research Centre astatine The Cambridge University Hospts Foundation Trust). ההשקפות המפורשות הן רפואת השיניים של בית החולים לילדים, בוסטון, של המחברים, ולא בהכרח של שירות הבריאות הלאומי, או של משרד הבריאות ושירותי הרווחה.

זה מגיע לשיניים שלך.